00:36

Perugia (rinnovi)

01:02
00:24
00:50
01:32
02:05
01:26
01:46

Buti Simone (Perugia-Trento)

00:50

Perugia-Trento (fine)

00:19